Çok-taraflı Kalkınma Bankalarının diğer uluslararası finans kuruluşlarından farkları nelerdir?

Çok-taraflı Kalkınma Bankaları, bölgesel bankalar olup, asıl amaçları sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve fakirliğin azaltılmasıdır. Bankalar, faaliyetteki bölgelerinde edindikleri derin tecrübelerle üye ülkelerin ekonomik ve sosyal dönüşümlerine katkı sağlamaktadırlar.

Çok-taraflı Kalkınma Bankalarının ticari bankalardan farkları nelerdir?

Çok-taraflı Kalkınma Bankaları, üye ülkelerin ortaklığı ile kurulmuş olup, ticari bankalar gibi kar amacı gütmemektedir. Dolayısıyla bu Bankalar, temel amaçları olan sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve fakirliğin azaltılması için daha uygun koşullu finansman sağlayabilmektedirler. Ayrıca, çoğunlukla AAA kredi notları sayesinde uluslararası finans piyasalarından düşük maliyetlerle borçlanarak, kredi kullanıcı ülkeler için uygun finansman kaynakları yaratabilmektedirler.

Ülkemiz Çok-taraflı Bankalara neden üye olmuştur?

Türkiye çok boyutlu dış ekonomik politikasının bir gereği olarak gerek bölgesinde gerek ötesinde refahın artırılması ve kalkınmanın sağlanmasına önem atfetmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin geleneksel, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğu bölgelerdeki ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunan Çok-taraflı Kalkınma Bankalarına üyelik zorunlu hale gelmiş ve bu itibarla ülkemiz bu Bankalara üye olmuştur. Söz konusu Bankalara üyelik, ülkemizin uluslararası platformda etkinliğinin ve görünürlüğünün artmasına katkı sağlamakta; ülkemiz projelerine finansman desteğinde bulunmakta ve/veya ülkemizde faaliyet gösteren firmalara yeni iş sahaları yaratarak ekonomimizi olumlu yönde etkilemektedir.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme