Sekretarya ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 15 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. Kurulun amacı, katılım bankacılığı ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlamasıdır.

Kurul, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

  • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,
  • Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
  • Hazine Müsteşarı,
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,
  • Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü,
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı,
  • Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme