Sigorta Denetleme Kurulu Hakkında

 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına ilgili mevzuatla verilen görevler şunlardır:

  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta Müsteşarlığa verilen denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
  • Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri ile ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek
  • Denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak
  • Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, bireysel emeklilik, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak
  • Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak
  • Sigortacılık ve bireysel emeklilikle ilgili denetim gerektiren ihbar ve şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak

Sigorta Denetleme Kurulu İletişim Bilgileri :

Adres    : İnönü Bulv. No:36 Hazine Binası Kat:8 06510 Emek / Ankara

Telefon : (312) 204 67 11 - 13

Faks      : (312) 204 67 14

E-posta : sdkbilgi@hazine.gov.tr (Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili şikayetlerinizin daha hızlı çözümü için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.)

Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili şikayet ve önerilerinizi  Müsteşarlığımıza iletmek için buraya tıklayınız.

Ad, soyad, TCKN, adres ve iletişim bilgisi bulunmayan, belli bir konuyu içermeyen ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili başvurular cevaplandırılmayacaktır

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme