Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hakkında

Sigortacılık Genel Müdürlüğüne mevzuat ile verilen temel görevler aşağıdaki gibidir;

 • 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 18/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, 19/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun sigortacılıkla ilgili bölümlerinin; diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların ek ve değişikliklerinin verdiği görevleri yürütmek 
 • Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek
 • Ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek
 • 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan bireysel emeklilik sistemine ilişkin Hazine Müsteşarlığına verilen görevleri yerine getirmek
 • Sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri, sigorta aracıları, eksperler, aktüerler ve sigortacılıkla ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya girişleri, faaliyetleri ve piyasadan çıkışları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek
 • Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin etkin bir şekilde işlemesini teminen gerekli çalışmaları yapmak
 • Emeklilik taahhüdünde bulunan vakıf ve sandıklar ile diğer kuruluşların aktüeryal denetimini yapmak
 • Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını yürütmek
 • Tarım Sigortası uygulamasını T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek
 • Sigortalara ilişkin genel şart, tarife ve talimatları hazırlamak
 • Sigortalıların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek

Sigortacılık Genel Müdürlüğü İletişim Bilgileri 
Adres: Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İnönü Bul. No:36 06510 Emek / ANKARA 
Telefon + 90 (312) 204 64 14 / + 90 (312) 204 65 35
Faks: + 90 (312) 204 74 87
E-Posta: hmsgm@hazine.gov.tr 

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme