Tahvil fiyatı hesaplaması nasıl yapılır?

 İhraç Fiyatı=
 

C = kupon ödemesi

n = toplam kupon ödeme sayısı

i = dönemsel faiz oranı yada beklenen getiri seviyesi

M = vade sonu nominal değer

 İhraç fiyatı, gelecekte tahvilin ihracı sırasında belirlenen kupon oranı üzerinden yapılan kupon ödemelerinin ve vade dolduğunda geri ödenecek olan anaparanın net bugünkü değerlerinin toplamına eşittir. Tahvillerin vade sonu değeri, yani nominal değer 100’dür

EMBI nedir? EMBI nasıl yorumlanır?

İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir yatırımcı ile değişken faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde genellikle, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Ülke risk primi, ilgili ülkenin EMBI+ endeksi ile ABD Hazine kağıtlarının getirileri arasındaki farktır. Dolayısıyla eğer spread azaldıysa bu ülkenin riskinin azaldığına işaret ederken, spreadin artması ülke riskinin arttığını göstermektedir.

Duration nedir? Duration nasıl hesaplanır?

Bir tahvilin nakit akışlarının ağırlıklı ortalama süresine “duration” denir. Nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanarak ağırlıklar bulunmaktadır. Eşitliğin payı tahvilin nakit akışlarının bugünkü değerinin ait olduğu zaman ile çarpımının toplamını vermektedir. Paydası ise tahvilin tüm nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamını diğer bir değişle, tahvilin fiyatını vermektedir. Duration bir tahvilin faiz oranı değişimlerinden kaynaklanan fiyat dalgalanmasını ölçmekte kullanılır. Duration arttıkça tahvillerin fiyat dalgalanmaları da artar.

CDS nedir? Neyi ifade eder?

CDS, bir borçlanıcının borç ödememe riskine karşı güvence sağlayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma bir sigorta sözleşmesine benzemektedir. CDS, alıcısına belirli risklere karşı korunma sağlamaktadır.

CDS’lerin kullanım amacı taraflar arasında kredi riskini transfer etmek ve bu yolla piyasa riskini yönetmektir. CDS sözleşmeleri, ilgili tahvilin veya borçla ilgili bir diğer varlığın taraflar arasında transferini gerektirmeden, olası riski tarafların birinden diğerine aktararak yatırımcısının riskini azaltmaktır. Burada kredi riski veya geri ödeyememe riski ile belirtilmek istenen, borca dayalı bir varlığın anapara ve faiz ödemelerinin tam ve zamanında yerine getirilememe riskidir.

VIX nedir? Neyi ifade eder?

VIX, Chicago Board of Exchange (CBOE)’de işlem gören, 30 gün vadeli (put ve call) opsiyonlarının örtük volatilitelerinden oluşturulmuş bir endekstir. Hisse senedi opsiyonlarını ortalama volatilitesi bir endeks haline getirilmiştir. S&P 500 hisse opsiyon fiyatlarını kullanan VIX, opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak, piyasanın "beklenen volatilitesi" ni ölçmektedir.

Swap nedir?

İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir yatırımcı ile değişken faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde genellikle, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme